\n
Open menu

Emtrack GPS Monitoring

The EMTRACK telematics platform offers you the capability of GPS monitoring and managing mobile assets 24/7. At any time and place, you can access the operational history of the vehicles, monitor their current status, and be informed about desired events via e-mail or SMS.

Access to the platform is available through a web browser on our website and via mobile applications for Android and iOS.

Thanks to the web application module and the mobile app, you can observe the current status of a vehicle or retrieve any past record. All components of Emtrack GPS monitoring have been designed to ensure rapid access to desired information tailored to our client's needs. Our GPS vehicle monitoring system will streamline operations and minimize the costs of managing and maintaining a vehicle fleet.

#
EMTRACK telematics platform map
 • accident detection

  accident detection

  The EMTRACK system allows detection and reconstruction of accidents, collisions and other traffic incidents, while providing a wealth of information about the incident, which is immediately reported via website, email or SMS, along with the date, time and location of the incident.

 • sms reminder

  sms reminder

  In the EMTRACK you can very easily

 • temperature alarm: <strong>0.6°C</strong>

  temperature alarm: 0.6°C

  The EMTRACK system allows effective temperature control in trucks, refrigerated trucks or any other vehicles. A graph of historical temperatures can be generated as a report, and its current values can be monitored in the application. In addition, we also allow you to set an alarm, which will generate a notification in the application or send an SMS message when the temperature from the sensor goes beyond a certain threshold.

 • call for help

  call for help

  The EMTRACK platform makes it possible to install a so-called alarm button in the vehicle. After its use, the system generates an alarm, which with high priority is processed and sent to recipients in the form of notification in the application or SMS.

 • nacisk na oś: <strong>9600 kg</strong>

  nacisk na oś: 9600 kg

  System EMTRACK pobiera z komputera pokładowego informacje na temat nacisku na oś. Pozwala to na wygenerowanie raportu z podsumowaniem historycznych wartości z pojazdu, monitorowanie bieżącej w aplikacji oraz ustawienie alarmu gdy nacisk na oś przekroczy dopuszczalną wartość.

 • refueling: <strong>385 L</strong>

  refueling: 385 L

  Refueling report indicates amount of filled gas, godzinę tankowania oraz jego miejsce. Dodatkowym udogodnieniem jest wskazanie ilości litrów przed i po tankowaniu. Urządzenia pobierają stan paliwa bezpośrednio z komputera pokładowego lub za pomocą cyfrowych sond w przypadku, gdy informacje z pływaka są niewystarczające lub zbyt mało dokładne.

 • battery discharge

  battery discharge

  EMTRACK system equipment continuously monitors the power level in the vehicle. It gives you the ability to review your vehicle's power voltage level through a report, monitor the current status and receive a notification when the voltage drops beyond a set threshold. This ensures that your vehicle will always be ready to operate when you need it.

 • driving time from the tachograph: <strong>4:30h</strong>

  driving time from the tachograph: 4:30h

  The user of the EMTRACK system obtains data on driving, working, break and rest times through a direct connection with the digital tachograph. As a result, he gets control over infractions and an accurate working time report based on digital tachograph data.

 • trip report

  trip report

  Thanks to a simple and clear form and accurate maps, it is possible to trace the record of the vehicle's route traveled, parking places or direction of movement. In addition, as a summary, it is possible to generate a report showing, among other things, the distance traveled, engine running time and fuel consumed at idle, driving time above a set speed and RPM, and much more.

 • location via smartphone

  location via smartphone

  Mobile applications for the Android and iOS platforms provide the ability to track vehicles in real time, monitor current speed, and view the history of routes traveled. The system allows tracking and locating the vehicle with meter accuracy on precise Google maps.

 • idling: <strong>0:23h</strong>

  idling: 0:23h

  Thanks to the possible integration of the devices with the on-board computer, the system calculates the time the engine runs when the vehicle is stationary and counts the amount of fuel transferred to the engine during this time. The application presents a summary of these values on a given day and presents them in reports.

 • wykrycie wypadku

  wykrycie wypadku

  System EMTRACK pozwala na wykrywanie i rekonstrukcję wypadków, kolizji i innych zdarzeń drogowych próbkując i zapisując dane z wbudowanego w urządzenia akcelerometru. Wykryte zdarzenie generuje alarm w systemie oraz powiadomienie wysyłane przez kanał e-mail lub SMS.

 • powiadomienie sms

  powiadomienie sms

  W systemie EMTRACK w bardzo prosty sposób można zdefiniować dowolny alarm lub powiadomienie, które zostaną wyświetlone w aplikacji, wysłane na wskazany adres mailowy lub telefon komórkowy w formie SMS. Do wyboru jest prawie 50 różnych zdarzeń takich jak między innymi przekroczenie prędkości, opuszczenie obszaru, wykrycie wypadku lub upadku, zanik zasilania, wykrycie próby zakłócenia sygnału GSM lub GPS, niski poziom baterii, dojazd do celu lub zakończenie podróży.

 • lokalizacja przez smartfon

  lokalizacja przez smartfon

  Aplikacje mobilne na platformy Android i iOS dają możliwość śledzenia pojazdów w czasie rzeczywistym, monitorowania aktualnej prędkości, a także wglądu do historii przebytych tras. System umożliwia śledzenie oraz lokalizację pojazdu z dokładnością do kilku metrów na precyzyjnych mapach Google.

 • gwałtowne przyspieszenie

  gwałtowne przyspieszenie

  Urządzenia platformy EMTRACK monitorują na bieżąco przeciążenia generowane przez pojazd w trzech osiach. Na ich podstawie określana jest liczba gwałtownych przyśpieszeń, hamowań czy techniki jazdy w zakrętach. Dane te są zbierane, przetwarzane i między innymi na ich podstawie budowany jest profil ekonomii jazdy kierowcy, który jest wyświetlany w aplikacji oraz prezentowany w postaci raportów.

 • jazda prywatna

  jazda prywatna

  Użytkownik ma możliwość ustalenia w kalendarzu godzin pracy, w trakcie których praca pojazdu zaliczana jest jako służbowa, a ta poza nią jako prywatna. Daje to możliwość szybszej i łatwiejszej administracji kosztami generowanymi przez pojazd.

 • opuszczenie obszaru

  opuszczenie obszaru

  System EMTRACK dzięki możliwościom ustanowienia własnych geostref, daje możliwość generowania alarmów i powiadomień o opuszczeniu danego obszaru w wybranych godzinach. Pozwala to na raportowanie każdego nieporządanego wykorzystania pojazdu poza dozwolonymi godzinami pracy.

 • wezwanie pomocy

  wezwanie pomocy

  Platforma EMTRACK umożlwia montaż w pojeździe tzw. przycisku alarmowego. Po jego użyciu system generuje alarm, który z wysokim priorytetem jest przetwarzany i przesyłany do odbiorców w formie powiadomienia w aplikacji lub wiadomości SMS.

 • tankowanie: <strong>358 L</strong>

  tankowanie: 358 L

  Urządzenia platformy EMTRACK komunikują się bezpośrednio z komputerem pokładowym i obliczają ilość paliwa przekazanego przez wtryski do bezpośrednio do cylindrów. Dzięki temu udostępniamy rzetelne informacje na temat faktycznie zużytego paliwa. Oprócz tego prezentujemy czas, miejsce i wielkość paliwa, które zostało zatankowane lub odprowadzone ze zbiornika w pojeździe.

 • przypomnienie o przeglądzie

  przypomnienie o przeglądzie

  System EMTRACK umożliwia Użytkownikowi wprowadzenie przebiegu, przy którym należy wykonać przegląd, terminu obowiązywania ubezpieczenia lub dowolnego innego zdarzenia zależnego od czasu lub przebiegu. W odpowiednim czasie system wygeneruje przypomnienie i prześle je za pomocą wiadomości e-mail lub SMS.

 • raport z przejazdu

  raport z przejazdu

  Dzięki prostej i czytelnej formie oraz dokładnym mapom można prześledzić zapis przebytej trasy pojazdu, miejsca postojowe czy kierunek poruszania się. Ponadto jako podsumowanie możliwy do wygenerowania jest raport prezentujący między innymi przebyty dystans, czas pracy silnika i zużyte paliwo na biegu jałowym, czas jazdy powyżej ustalonej prędkości i obrotów oraz wiele innych.

 • rozładowanie akumulatora

  rozładowanie akumulatora

  Urządzenia systemu EMTRACK na bieżąco monitorują poziom zasilania w pojeździe. Daje Ci ono możliwość przeglądu poziomu napięcia zasilania w pojeździe poprzez raport, monitorowania stanu bieżącego oraz otrzymania powiadomienia gdy napięcie spadnie poza ustalony próg. Dzięki temu Twój pojazd zawsze będzie gotowy do pracy w momencie, gdy tego potrzebujesz.

 • motogodzin dzisiaj: <strong>4:23h</strong>

  motogodzin dzisiaj: 4:23h

  Korzystając z danych z szyny CAN w maszynach budowlanych albo analogowego pomiaru obrotów można z dużą dokładnością stwierdzić, czy dana maszyna fizycznie pracuje, czy pozostaje w spoczynku z uruchomionym silnikiem. Umożliwia to przede wszystkim eliminację nadużyć związanych z deklarowanym „na słowo” czasem pracy maszyn oraz zużytym paliwem. Czas pracy pojazdu w danym dniu jest wyświetlany na bieżąco w aplikacji.

 • przypomnienie o przeglądzie

  przypomnienie o przeglądzie

  System EMTRACK umożliwia Użytkownikowi wprowadzenie przebiegu, przy którym należy wykonać przegląd, terminu obowiązywania ubezpieczenia lub dowolnego innego zdarzenia zależnego od czasu lub przebiegu. W odpowiednim czasie system wygeneruje przypomnienie i prześle je za pomocą wiadomości e-mail lub SMS.

 • tankowanie: <strong>358 L</strong>

  tankowanie: 358 L

  Raport tankowań wskazuje ilość zatankowanego paliwa, godzinę tankowania oraz jego miejsce. Dodatkowym udogodnieniem jest wskazanie ilości litrów przed i po tankowaniu. Urządzenia pobierają stan paliwa bezpośrednio z komputera pokładowego lub za pomocą cyfrowych sond w przypadku, gdy informacje z pływaka są niewystarczające lub zbyt mało dokładne.

 • opuszczanie obszaru: <strong>Budowa</strong>

  opuszczanie obszaru: Budowa

  System EMTRACK dzięki możliwościom ustanowienia własnych geostref, daje możliwość generowania alarmów i powiadomień o opuszczeniu danego obszaru w wybranych godzinach. Pozwala to na raportowanie każdego nieporządanego wykorzystania pojazdu poza dozwolonymi godzinami pracy.

 • raport z pracy

  raport z pracy

  Aplikacja umożliwia wygenerowanie raportu podsumowującego pracę pojazdu w danym dniu. Są tam zawarte informacje ile czasu pojazd faktycznie pracował, jaki przebył dystans, ile paliwa zostało zużyte i wiele innych. Umożliwia to sprawną kontrolę i rozliczanie czasu pracy pracowników.

 • wezwanie pomocy

  wezwanie pomocy

  Platforma EMTRACK umożlwia montaż w pojeździe tzw. przycisku alarmowego. Po jego użyciu system generuje alarm, który z wysokim priorytetem jest przetwarzany i przesyłany do odbiorców w formie powiadomienia w aplikacji lub wiadomości SMS.

 • rozładowanie akumulatora: <strong>9.3V</strong>

  rozładowanie akumulatora: 9.3V

  Urządzenia systemu EMTRACK na bieżąco monitorują poziom zasilania w pojeździe. Daje Ci ono możliwość przeglądu poziomu napięcia zasilania w pojeździe poprzez raport, monitorowania stanu bieżącego oraz otrzymania powiadomienia gdy napięcie spadnie poza ustalony próg. Dzięki temu Twój pojazd zawsze będzie gotowy do pracy w momencie, gdy tego potrzebujesz.

 • praca na biegu jałowym: <strong>0.35h</strong>

  praca na biegu jałowym: 0.35h

  Dzięki możliwej integracji urządzeń z komputerem pokładowym system oblicza czas pracy silnika gdy pojazd stoi w miejscu oraz zlicza ilość paliwa przekazanego w tym czasie do silnika. W aplikacji prezentujemy podsumowanie tych wartości w danym dniu oraz prezentujemy ich podsumowanie w raportach.

 • lokalizacja przez smartfon

  lokalizacja przez smartfon

  Aplikacje mobilne na platformy Android i iOS dają możliwość śledzenia pojazdów w czasie rzeczywistym, monitorowania aktualnej prędkości, a także wglądu do historii przebytych tras. System umożliwia śledzenie oraz lokalizację pojazdu z dokładnością do kilku metrów na precyzyjnych mapach Google.

 • powiadomienie sms

  powiadomienie sms

  W systemie EMTRACK w bardzo prosty sposób można zdefiniować dowolny alarm lub powiadomienie, które zostaną wyświetlone w aplikacji, wysłane na wskazany adres mailowy lub telefon komórkowy w formie SMS. Do wyboru jest prawie 50 różnych zdarzeń takich jak między innymi przekroczenie prędkości, opuszczenie obszaru, wykrycie wypadku lub upadku, zanik zasilania, wykrycie próby zakłócenia sygnału GSM lub GPS, niski poziom baterii, dojazd do celu lub zakończenie podróży.

 • opuszczenie obszaru: <strong>Szkoła</strong>

  opuszczenie obszaru: Szkoła

  Platforma umożliwia także określenie obszaru i godzin jego obowiązywania. Jeżeli system wykryje wejście lub wyjście z tego obszaru to wygenerowany zostanie alarm i wskazane osoby zostaną powiadomione wiadomością SMS o zaistniałej sytuacji. Funkcjonalność tą można zastosować na przykład do ochrony dziecka w szkole, kontenera na terenie firmy lub łodzi w porcie.

 • wykrycie wypadku

  wykrycie wypadku

  Lokalizatory personalne platformy EMTRACK posiadają wbudowane akcelerometry mieżące przeciążenia w trzech osiach. W przypadku wykrycia gwałtownego upadku system generuje alarm i powiadomienie. Platforma umożliwia także podsłuch dźwięków otoczenia lokalizatora w celu potwierdzenia potrzeby pomocy.

 • powiadomienie sms

  powiadomienie sms

  W systemie EMTRACK w bardzo prosty sposób można zdefiniować dowolny alarm lub powiadomienie, które zostaną wyświetlone w aplikacji, wysłane na wskazany adres mailowy lub telefon komórkowy w formie SMS. Do wyboru jest prawie 50 różnych zdarzeń takich jak między innymi opuszczenie obszaru, wykrycie wypadku lub upadku, zanik zasilania, wykrycie próby zakłócenia sygnału GSM lub GPS lub niski poziom baterii.

 • zanik zasilania

  zanik zasilania

  Urządzenia systemu EMTRACK na bieżąco mogą monitorować napięcie zasilania podłączonych peryferiów oraz ich stan. Dzięki możliwości generowania powiadomienia w przypadku wyjścia poziomu zasilania poza dozwolony próg jesteś w stanie natychmiast się dowiedzieć o awarii dowolnego, podłączonego komponentu.

 • alarm temperatury

  alarm temperatury

  System EMTRACK pozwala na skuteczną kontrolę temperatury w ciężarówkach, chłodniach lub dowolnych innych pojazdach. Wykres historycznych temperatur można wygenerować w formie raportu, a jej bieżące wartości monitorować w aplikacji. Ponadto umożliwiamy także ustawienie alarmu, który wygeneruje powiadomienie w aplikacji lub prześlę wiadomość SMS gdy temperatura z czujnika wyjdzie poza określony próg.

 • lokalizacja przez smartfon

  lokalizacja przez smartfon

  Aplikacje mobilne na platformy Android i iOS dają możliwość śledzenia pojazdów w czasie rzeczywistym, monitorowania aktualnej prędkości, a także wglądu do historii przebytych tras. System umożliwia śledzenie oraz lokalizację pojazdu z dokładnością do kilku metrów na precyzyjnych mapach Google.

 • niedozwolone przemieszczenie

  niedozwolone przemieszczenie

  Platforma umożliwia określenie godzin pracy, w których dozwolone jest przemieszczanie się pojazdu. Wbudowany w urządzenie czujnik ruchu, gdy tylko wykryje ruch poza dozwolonymi godzinami generuje alarm powodujący wysłanie powiadomień do wskazanych osób.

 • wezwanie pomocy

  wezwanie pomocy

  Lokalizatory personalne platformy EMTRACK posiadają specjalny, łatwo dostępny przycisk, którego wciśnięcie spowoduje wygenerowanie alarmu, o którym zostaną powiadomione wyznaczone osoby za pomocą wiadomości SMS. Platforma umożliwia także podsłuch dźwięków otoczenia lokalizatora w celu potwierdzenia potrzeby pomocy.

EMTRACK telematics platform minimap
Up Left Right Down

Key Benefits of GPS Monitoring

The EMTRACK GPS monitoring system was designed to yield the highest financial benefits for our clients. However, there are other advantages of our product. Our goal was to create a stable, fast product using innovative technologies while remaining user-friendly. EMTRACK is a universal product - you don't need to manage a large fleet or own construction machinery to leverage the capabilities of our system fully. Drawing from our experience and client feedback, we continuously enhance our system in the direction defined by its users

Currently, our system can be used for monitoring various assets, including:

 • Passenger cars,
 • Trucks,
 • Construction machinery,
 • Boats,

And many more. We invite you to explore our complete offer and try out the demo version!

 • 01

  Additional savings

 • 02

  Work optimization

 • 03

  Abuse elimination

 • 04

  Expenditure rationalization

 • 05

  Work verification

 • 06

  Safety enhancement

 • 07

  Reliable information source

 • 08

  Analytical and reporting tool

 • 09

  Deduct 100% VAT on fuel and operating expenses